Загрузка...

 • ПТ-12-35
 • ПТ-30(40)-90
 • ПТ-60–90
 • ПТ-80–130
 • ПТ-140-130
 • К-25-90
 • К-60-90
 • К-100-90
 • К-180-130
 • К-180-130 ауыстыру үшін К-160-130
 • К-225-130
 • К-330-240
 • К-330-240 ауыстыру үшін К-300-240
 • Т-25-90
 • Т-50(60)-130
 • Т-90(100)-90(130)
 • Т-120-130
 • Т-175(185)-130
 • Т-35-15
 • К-50-15
 • К-270 - ПГУ-800
 • Т-130 (150) - ПГУ-450
 • К-120 (130) - ПГУ-400
 • К-70 (Т-50) - ПГУ-230
 • Т-35/55-70 - ПГУ-110
РОТОР БІЛІКТЕРІ
Турбина роторының білігі-жұмыс доңғалақтары, қалақтар және ротордың басқа түйіндері үшін негізгі тірек элементі
ЖҰМЫС ДӨҢГЕЛЕКТЕРІ
Жұмыс дөңгелегі-дискіден және онда орналасқан жұмыс пышақтарынан тұратын турбина роторының бөлігі, оның бу ағынымен өзара әрекеттесуі нәтижесінде оның энергиясы механикалық жұмысқа айналады.
РОТОРЛАР
Бу турбинасының роторы бағыттаушы қалақтармен бірге турбинаның ағынды бөлігін құрайтын жұмыс иық пышақтарын алып жүреді және иық пышақтарындағы бу ағынымен дамитын айналмалы күштен пайда болатын моментті береді
ЦИЛИНДРЛАР
Бу турбинасының цилиндрі-будың ішкі энергиясы бу ағынының кинетикалық энергиясына, содан кейін ротордың механикалық энергиясына айналатын негізгі түйін.
ТОҚТАТҚЫШ ЖӘНЕ РЕТТЕУШІ КЛАПАНДАР
Тоқтатқыш клапан блогының корпусы-бұл тез тоқтату қажет болған жағдайда турбинаға будың кіруін тоқтатуға жауап беретін түйін. Тоқтатқыш клапандарды жабу кезінде ротордың айналу жиілігі нөлге дейін төмендеуі тиіс, өйткені жабдықтың сақталуы турбинаның уақтылы тоқтауына байланысты болады.
ТУРБИНА ҚАЛАҚТАРЫ
Турбина қалақтарының мақсаты-Сығылған будың потенциалдық энергиясын механикалық жұмысқа айналдыру. Турбинадағы жұмыс жағдайларына байланысты оның жұмыс қалақтарының ұзындығы бірнеше ондағаннан бір жарым мың миллиметрге дейін өзгеруі мүмкін. Роторда қалақтар біртіндеп ұзындықтың ұлғаюымен және бет пішінінің өзгеруімен сатылы орналасқан.
ДИАФРАГМАЛАР
Бу турбинасының диафрагмалары-саптама торлары бар сақиналы бөлімдер (Жиналған түрде), олардың арналарында будың жылу энергиясы оның ағындарының кинетикалық энергиясына айналады.